Kan ik een boek lenen uit een andere bibliotheek?

Antwoord

Als een publicatie niet aanwezig is bij de Universitaire Bibliotheken Leiden kunt u het boek, of een digitale kopie van een artikel of hoofdstuk, aanvragen bij een andere Nederlandse universiteitsbibliotheek of bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit kan via interbibliothecair leenverkeer (IBL). Op deze pagina leggen we uit hoe ditt werkt en welke tarieven hieraan verbonden zijn.

Onderwerpen

  • Laatste update Sep 11, 2023
  • Gezien 74
  • Beantwoord door Suzanne de Jong-Kole

FAQ Actions

Was this helpful? 1 0