Mogen studenten van andere Nederlandse universiteiten en hogescholen studieplekken gebruiken?

Antwoord

Bij de meeste locaties van de Universitaire Bibliotheken Leiden kunnen studenten van andere universiteiten en hogescholen een groot deel van het jaar gebruikmaken van de studieplekken. Kijk voor alle informatie op onze webpagina over studieplekken.

Onderwerpen

  • Laatste update Jan 17, 2024
  • Gezien 760
  • Beantwoord door Informatiebalie Informatiebalie

FAQ Actions

Was this helpful? 1 2