Moet ik toestemming aan de UBL vragen om reproducties van materiaal uit de Bijzondere Collecties te publiceren?

Antwoord

Nee, het is niet nodig toestemming te vragen aan de UBL om reproducties te publiceren.

Afbeeldingen van originele werken kunnen echter wel auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor alle werken die vallen onder de auteurswet heeft u schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende(n). Een origineel werk is auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker. Rechthebbenden zijn: de maker, eventuele andere meewerkende maker(s), nabestaanden of instellingen waaraan de auteursrechten zijn overgedragen. Onder hergebruik wordt verstaan: alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen.

Voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen dient u zelf toestemming te vragen aan de rechthebbende(n). De UBL is niet aansprakelijk voor inbreuk op het auteursrecht.

We stellen het sturen van een presentexemplaar aan de Universitaire Bibliotheken Leiden zeer op prijs (Universitaire Bibliotheken Leiden, Bijzondere Collecties, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden).

  • Laatste update May 23, 2023
  • Gezien 52
  • Beantwoord door Collecties Bijzondere

FAQ Actions

Was this helpful? 1 0