Q. Ben ik verplicht een bronvermelding op te nemen in de publicatie?

Antwoord

Ja, de aanvrager verplicht zich een correcte bronvermelding op te nemen in de publicatie: Universitaire Bibliotheken Leiden + signatuur.

Als u van plan bent om afbeeldingen van materiaal uit onze collecties te publiceren, dan is van belang:

  • om de maker(s) van het originele werk te vermelden
  • om een bronvermelding op te nemen in de publicatie

Afbeeldingen van originele werken kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor alle werken die vallen onder de auteurswet heeft u schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende(n). Een origineel werk is auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker. Rechthebbenden zijn: de maker, eventuele andere meewerkende maker(s), nabestaanden of instellingen waaraan de auteursrechten zijn overgedragen. Onder hergebruik wordt verstaan: alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen.

Voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen dient u zelf toestemming te vragen aan de rechthebbende(n). De UBL is niet aansprakelijk voor inbreuk op het auteursrecht.

We stellen het sturen van een presentexemplaar aan de Universitaire Bibliotheken Leiden zeer op prijs (Universitaire Bibliotheken Leiden, Bijzondere Collecties, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden).

  • Laatste update Feb 26, 2020
  • Gezien 7
  • Beantwoord door Nicolien Karskens

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0